Thuật ngữ pháp lý
Thuật ngữ Giải thích từ ngữ Nguồn
Dự trữ quốc gia bằng tiền là khoản tiền dự trữ trong quỹ dự trữ quốc gia được bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước hàng năm. 17/2004/PL-UBTVQH11
Dự trữ ngoại hối nhà nước (FR) là tài sản bằng ngoại hối thể hiện trong bảng cân đối tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, theo số liệu do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố theo quy định của pháp luật hiện hành. 231/2006/QĐ-TTg
Dự trữ ngoại hối nhà nước là tài sản bằng ngoại hối thể hiện trong bảng cân đối tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 28/2005/PL-UBTVQH11
Dự trữ bắt buộc là số tiền mà tổ chức tín dụng phải gửi tại Ngân hàng Nhà nước để thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia 10/2003/QH11
Dự thẩm viên 1. Chức danh của người thẩm phán làm công tác điều tra trong các toà án đệ nhị cấp của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa thời kì 1945 – 1950. 2. Dự thẩm viên trong tổ chức tư pháp của Pháp và của Việt Nam thời thuộc Pháp là một vị thẩm phán phụ trách công tác điều tra tại các tòa án sơ thẩm Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn trong thành phần tổ chức tòa án bao gồm ba bộ phận riêng: điều tra, công tố và xét xử (bộ phận công tố do thẩm phán công tố (tức biện lí) phụ trách, bộ nhận xét xử do thẩm phán xử án phụ trách). Từ điển Luật học trang 139
Dự toán tạm cấp Là mức dự toán được cơ quan tài chính và Kho bạc Nhà nước tạm cấp theo quy định tại điều 45 Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước và hướng dẫn của Bộ Tài chính trong trường hợp vào đầu năm ngân sách, dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách chưa được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định. 107/2008/TT-BTC
Dữ liệu thô Là dữ liệu chưa được chỉnh lý. 162/2003/NĐ-CP
Dữ liệu đặc tả (Metadata) là những thông tin mô tả các đặc tính của dữ liệu như nội dung, định dạng, chất lượng, điều kiện và các đặc tính khác nhằm tạo thuận lợi cho quá trình tìm kiếm, truy nhập, quản lý và lưu trữ dữ liệu. 64/2007/NĐ-CP
Dữ liệu bảo dưỡng tầu bay là tất cả các thông tin cần thiết để đảm bảo tầu bay hoặc thiết bị tầu bay được bảo dưỡng để duy trì trạng thái đủ điều kiện bay, hoặc khả năng làm việc của các thiết bị khai thác và thiết bị khẩn nguy. 16/2006/QĐ-BGTVT
Dữ liệu là thông tin dưới dạng ký hiệu, chữ viết, chữ số, hình ảnh, âm thanh hoặc dạng tương tự. 51/2005/QH11
Du lịch văn hóa là hình thức du lịch dựa vào bản sắc văn hoá dân tộc với sự tham gia của cộng đồng nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống. 44/2005/QH11
Du lịch sinh thái là hình thức du lịch dựa vào thiên nhiên, gắn với bản sắc văn hoá địa phương với sự tham gia của cộng đồng nhằm phát triển bền vững. 44/2005/QH11
Du lịch bền vững là sự phát triển du lịch đáp ứng được các nhu cầu hiện tại mà không làm tổn hại đến khả năng đáp ứng nhu cầu về du lịch của tương lai. 44/2005/QH11
Du lịch các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con người ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ dưỡng trong một khoảng thời gian nhất định. 44/2005/QH11
Dự báo lũ hạn ngắn Là dự báo có thời gian dự kiến tối đa bằng thời gian tập trung nước trên lưu vực. 18/2008/QĐ-BTNMT
Dự báo lũ hạn dài là dự báo có thời gian dự kiến lớn hơn 10 ngày đến 1 năm. 18/2008/QĐ-BTNMT
Dự báo lũ Là sự tính toán và phân tích trước các trạng thái tương lai về tình hình 18/2008/QĐ-BTNMT
Dự báo hạn vừa Là dự báo có thời gian dự kiến dài hơn dự báo hạn ngắn nhưng tối đa không quá mười ngày. 18/2008/QĐ-BTNMT
Dự báo (Forecast ) Điều kiện khí tượng dự kiến sẽ xảy ra tại một thời điểm hay trong một khoảng thời gian xác định và cho một khu vực hay phần vùng trời xác định. 12/2007/QĐ-BGTVT
Dự báo "(Forecast): Điều kiện khí tượng dự kiến sẽ xảy ra tại một thời điểm hay trong một khoảng thời gian xác định và cho một khu vực hay phần vùng trời xác định;" 29/2005/QĐ-BGTVT
Kết quả hiển thị từ 21 tới 40 (trên 209 mục)
 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >|