Số hiệu văn bản: 217-BYT/QĐ
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Ngày ban hành: 29-04-1989
Ngày hiệu lực: 29-04-1989
Người ký: Phạm Song
Download dạng Word
Download dạng PDF

QUYẾT ĐỊNH

SỐ 217-BYT/QĐ NGÀY 29-4-1989

BAN HÀNH QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BỆNH VIỆN,

NHÀ HỘ SINH, PHÒNG KHÁM BỆNH, PHÒNG XÉT NGHIỆM,

PHÒNG THĂM DÒ CHỨC NĂNG VÀ DỊCH VỤ Y TẾ TƯ.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.- Nay ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của các bệnh viện, nhà hộ sinh, phòng khám bệnh, phòng xét nghiệm, phòng thăm dò chức năng và dịch vụ y tế tư gọi chung là Quy chế về hành nghề y tế tư nhân.

Điều 2. - Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ban hành Quyết định.

Điều 3. - Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Quản lý sức khoẻ Bộ Y tế, Giám đốc các Sở Y tế tỉnh, thành phố, đặc khu trực thuộc Trung ương và y tế các ngành chịu trách nhiệm hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện Quy chế này.

 

QUY CHẾ

VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC BỆNH VIỆN, NHÀ HỘ SINH,

PHÒNG KHÁM BỆNH VÀ DỊCH VỤ Y TẾ TƯ

 

Để các dịch vụ y tế tư nhân hoạt động theo đúng chính sách pháp luật, bảo đảm an toàn, thuận tiện, có chất lượng, hiệu quả nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân theo sở thích và khả năng kinh tế của mỗi người, Bộ y tế ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của các bệnh viện, nhà hộ sinh, phòng khám bệnh, phòng xét nghiệm và dịch vụ y tế tư được gọi chung là hành nghề y tế tư nhân.

CHƯƠNG I

ĐỐI TƯỢNG, TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN VÀ HÌNH THỨC HÀNH NGHỀ Y TẾ TƯ NHÂN

Điều 1.- Đối tượng được hành nghề y tế tư nhân.

- Cán bộ y tế đã nghỉ hưu, nghỉ mất sức có đủ tiêu chuẩn, được cấp giấy phép hành nghề y tế tư nhân theo đúng văn bằng chuyên khoa của mình.

- Cán bộ y tế đương chức chỉ được phép hành nghề y tế tư nhân ngoài giờ làm việc.

Điều 2. - Tiêu chuẩn để được cấp giấy phép hành nghề y tế tư nhân.

- Đã trải qua thời kỳ tập sự và 5 năm công tác trong các cơ sở y tế Nhà nước hoặc có 1 văn bằng chuyên khoa cấp I.

- Được một hội đồng chuyên môn xét tiêu chuẩn hành nghề y tế tư nhân kiểm tra chất lượng chuyên môn theo đúng văn bằng, công việc đã và đang làm có đủ tư cách đạo đức y học, để cấp giấy chứng nhận đủ trình độ và phẩm chất để hành nghề y tế tư nhân.

- Y sỹ, kỹ thuật viên trung học chuyên khoa không được phép mở bệnh viện tư, phòng khám bệnh tư mà chỉ được phép giúp việc cho bác sỹ trong hoạt động khám chữa bệnh tư.

- Người đứng tên xin đăng ký mở bệnh viện tư, phòng khám bệnh tư phải là bác sỹ đa khoa hoặc chuyên khoa.

- Người đứng tên xin đăng ký mở nhà hộ sinh tư phải là bác sỹ khoa sản hoặc nữ hộ sinh trung học.

- Người đứng tên mở phòng xét nghiêm tư, phòng thăm dò chức năng phải là bác sỹ chuyên khoa.

- Người đứng tên xin đăng ký làm dịch vụ y tế không phải là khám chữa bệnh ra chỉ định điều trị, phải là y tá hoặc kỹ thuật viên trung học.

- Người nước ngoài (không mang quốc tịch Việt Nam) muốn được hành nghề y tế tư nhân trên lãnh thổ Việt Nam phải được Bộ Y tế Việt Nam xem xét quyết định.

Điều 3. - Điều kiện để hành nghề y tế tư nhân.

1. Bệnh viện ...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC