Số hiệu văn bản: 0966 TM/XNK
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Bộ Thương mại
Ngày ban hành: 10-06-2002
Ngày hiệu lực: 10-06-2002
Người ký: Mai Văn Dâu
Download dạng Word
Download dạng PDF

BỘ THƯƠNG MẠI
Số 0966 TM/XNK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2002

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

BÁO CÁO
MỘT SỐ BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN
CÁC HỢP ĐỒNG CHÍNH PHỦ VỀ XUẤT KHẨU GẠO

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 3010/VPCP-KTTH ngày 4/6/2002, về việc bảo đảm thực hiện các hợp đồng Chính phủ, Bộ Thương mại xin báo cáo như sau:

1. Tình hình thực hiện các hợp đồng Chính phủ năm 2002:

Tính đến 31/5/2002, các hợp đồng Chính phủ đã ký có thời hạn giao hàng trong năm 2002 gồm khoảng 1,25 triệu tấn, trong đó: Indonesia 450 ngàn tấn, Iraq 580 ngàn tấn, Cuba 171 ngàn tấn, Philippines 50 ngàn tấn; những hợp đồng Chính phủ này hầu hết có giá cao hơn các hợp đồng thương mại tại thời điểm ký hợp đồng.

Trong 5 tháng đầu năm 2002 xuất khẩu gạo theo các hợp đồng Chính phủ đạt khoảng 840 ngàn tấn, chiếm 70% lượng gạo xuất khẩu. Theo kế hoạch thì từ tháng 6-9/2002 sẽ giao hết 450 ngàn tấn còn lại.

Trong thời gian thu hoạch rộ vụ Đông Xuân (từ tháng 3-5) giá lúa hàng hóa ở Đồng bằng sông Cửu Long các năm gần đây thường xuống thấp. Do nhu cầu trong nước năm nay tăng đột biến, nên giá lúa luôn đứng ở mức cao trong hầu hết các tháng thu hoạch vụ Đông Xuân. Trong bối cảnh đó, các hợp đồng Chính phủ lại có số lượng lớn nên thời hạn giao hàng thường kéo dài, nhiều doanh nghiệp mặc dù đã chuẩn bị chân hàng sớm nhưng phải tồn kho lâu nên đã phát sinh lỗ. Ngoài ra, một vài doanh nghiệp khi đến lúc phải giao hàng mới tổ chức thu mua, nhưng giá quá cao nếu mua để xuất khẩu sẽ lỗ lớn; nên đã từ chối thực hiện chỉ tiêu được giao, gây khó khăn cho việc thực hiện các hợp đồng Chính phủ đã ký (số doanh nghiệp từ chối thực hiện chỉ tiêu được giao là không nhiều và hầu hết đang gặp khó khăn trong kinh doanh).

Mặc dù có khó khăn, hầu hết các doanh nghiệp tham gia thực hiện các hợp đồng Chính phủ đều cố gắng hoàn thành chỉ tiêu được giao nên việc giao hàng đã được tiến hành theo đúng tiến độ đã cam kết với khách hàng.

2. Các biện pháp ...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC