Số hiệu văn bản: 689/TCT-DNK
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế
Ngày ban hành: 23-02-2006
Ngày hiệu lực: 23-02-2006
Người ký: Phạm Văn Huyến
Download dạng Word
Download dạng PDF
TỔNG CỤC THUẾ
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 689/TCT-DNK Hà Nội, ngày 23 tháng 02 năm 2006


V/v: Trả lời chính sách thuế


KÍNH GỬI : - CỤC THUẾ TỈNH ĐAKLAK
- CÔNG TY TNHH ĐT-TM-DL HIỆP PHÚC
(km 9, Quốc lộ 14, Buôn Ma Thuột - Đaklak)


Tổng cục Thuế sao gửi kèm theo công văn này công văn số 10-06/VB-HP ngày 12/01/2006 của Công ty TNHH ĐT-TM-DL Hiệp Phúc tại Đaklak (Công ty Hiệp Phúc) kiến nghị xem xét lại một số nội dung kết luận thanh tra quyết toán thuế. Việc này ngày 6/01/2006 Tổng cục Thuế đã có công văn số 65/TCT-DNK trả lời Công ty TNHH ĐT-TM-DL Hiệp Phúc (có gửi Cục thuế) trả lời nghiệp vụ thuế, nay theo trình bày của Công ty có một số điểm mới, vì vậy Tổng cục Thuế đề nghị Cục thuế kiểm tra những nội dung trong công văn nêu trên, đối chiếu với các quy định hiện hành để xử lý theo hướng dẫn sa:

1/ Về việc xác định hành vi trốn thuế.

Tại điểm 1 công văn số 8585/BTC-TCT ngày 8/7/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế có hướng dẫn:

“Tổ chức, cá nhân kinh doanh trong quá trình kê khai, quyết toán thuế có hành vi kê khai, xác định không đúng căn cứ tính thuế theo quy định của từng sắc thuế và các hành vi vi phạm khác làm giảm số thuế phải nộp hoặc làm tăng số thuế được hoàn hoặc miễn, giảm nhưng các số liệu về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế đã được phản ánh đầy đủ trên sổ sách kế toán và trên báo cáo tài chính đơn vị gửi cơ quan thuế theo đúng quy định thì chưa đủ căn cứ kết luận là hành vi trốn thuế. Trường hợp này cơ quan thuế truy thu đủ số thuế còn thiếu theo quy định và tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà xử phạt trong lĩnh vực kế toán theo quy định tại Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 4/11/2004 của Chính phủ hoặc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hóa đơn, chứng từ theo quy định tại Nghị định số 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ”

Theo trình bày của Công ty và hồ sơ gửi kèm...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC