Số hiệu văn bản: 3562/TCT-AC
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế
Ngày ban hành: 16-10-1998
Người ký: Nguyễn Đình Vu
Download dạng Word
Download dạng PDF

CÔNG VĂN

CỦA BỘ TÀI CHÍNH, TỔNG CỤC THUẾ SỐ 3562-TCT/AC
NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 1998 VỀ VIỆC THÔNG BÁO PHÁT HÀNH
HOÁ ĐƠN GIÁ TRỊ GIA TĂNG, HOÁ ĐƠN BÁN HÀNG

Kính gửi: Cục thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

Thi hành Quyết định số 885-1998/QĐ/BTC ngày 16-7-1998 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn bán hàng, Tổng cục thuế thông báo phát hành 4 loại hoá đơn: hoá đơn giá trị gia tăng, mẫu số 01 GTKT-3LL, hoá đơn giá trị gia tăng, mẫu số 01 GTKT-2LN, hoá đơn bán hàng, mẫu 02 GTTT-03LL, hoá đơn bán hàng, mẫu 02 GTTT-2LN như sau:

I. ĐẶC ĐIỂM QUY CÁCH:

1. Loại hoá đơn giá trị gia tăng, mẫu số 01 GTKT-3LL, kích thước 19cm x 27cm, hoá đơn có đánh số theo thứ tự liên tục, có ký hiệu, xery, mỗi quyển có 50 số, mỗi số có 3 liên:

- Liên 1: Lưu

- Liên 2: giao khách hàng

- Liên 3: dùng để thanh toán

2. Loại hoá đơn giá trị gia tăng, mẫu số 01 GTKT-2LN, kích thước 19cm x 13cm, hoá đơn có đánh số theo thứ tự liên tục, có ký hiệu, xêry, mỗi quyển có 50 số, mỗi số có 2 liên:

- Liên 1: Lưu

- Liên 2: giao khách hàng

3. Loại hoá đơn bán hàng, mẫu số 02 GTTT-3LL, kích thước 19cm x 27 cm, hoá đơn có đánh số theo thứ tự liên tục, có ký hiệu, xêry, mỗi quyển có 50 số, mỗi số có 3 liên:

- Liên 1: Lưu

- Liên 2: giao khách hàng

- Liên 3: dùng để thanh toán

4. Loại hoá đơn bán hàng, mẫu số 02 GTTT-2LN, kích thước 19cm x 13cm, hoá đơn có đánh số thứ tự liên tục, có ký hiệu, xêry, mỗi quyển có 50 số, mỗi số có 2 liên:

- Liên 1: Lưu

- Liên 2: giao khách hàng

Bốn loại hoá đơn nêu trên, liên 2 được in bằng giấy đặc chủng có phủ sợi phát quang khi chiếu bằng đèn tia cực tím, bóng nước (chìm trong giấy) phù hiệu Tổng cục thuế chữ viết tắt TCT, trên nền in hoa văn màu đỏ...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC