Số hiệu văn bản: 5091/TCT/NV7
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế
Ngày ban hành: 17-12-2001
Người ký: Phạm Văn Huyến
Download dạng Word
Download dạng PDF

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC THUẾ SỐ 5091 TCT/NV7 NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 2001 VỀ VIỆC CHÍNH SÁCH THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Kính gửi: Cục thuế tỉnh Tiền Giang

Trả lời Công văn số 241/CT-VP ngày 02/11/2001 của Cục thuế tỉnh Tiền Giang, nêu vướng mắc về chính sách thu tiền sử dụng đất; Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.3, mục II, phần B, Thông tư số 115/2000/TT-BTC ngày 11/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 38/2000/NĐ-CP ngày 23/8/2000 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất quy định: "... Trường hợp nhận chuyển nhượng là đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối, khi được phép chuyển sang làm đất ở thì phải nộp tiền sử dụng đất nhưng được trừ số tiền sử dụng đất trả cho người chuyển nhượng quyền sử dụng đất, nếu tiền đó không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước (được trừ tối đa bằng giá đất của các loại đất khi nhận chuyển nhượng, không bao gồm giá trị tài sản trên đất)".

Quy định trên đây được thực hiện đối với cả trường hợp quy định tại khoản 12, Điều 1, Nghị định số 66/2001/NĐ-CP ngày 28/9/2001 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 04/2000/NĐ-CP ngày 11/02/2000 về thi hành luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật đất đai: "Tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất nuôi trồng thuỷ sản, đất làm muối mà tiền nhận chuyển nhượng đó không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép chuyển sang sử dụng vào mục đích chuyên dùng thì không phải chuyển sang thuê đất những phải nộp tiền chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật".

Tổng cục thuế thông báo để Cục thuế tỉnh Tiền Giang biết và thực hiện.


Các văn bản liên quan:
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC