Số hiệu văn bản: 3546/TCT-PCCS
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế
Ngày ban hành: 20-09-2006
Ngày hiệu lực: 20-09-2006
Người ký: Phó Tổng Cục Trưởng Phạm Duy Khương
Download dạng Word
Download dạng PDF

BỘ TÀI CHÍNH

TỔNG CỤC THUẾ
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 3546/TCT-PCCS Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2006

V/v: thuế giá trị gia tăng

đối với hạt điều bóc vỏ

KÍNH GỬI: HIỆP HỘI HẠT ĐIỀU VIỆT NAM

Tổng cục Thuế nhận được kiến nghị của một số Cục thuế và đơn vị về việc thuế suất thuế giá trị gia tăng nhân hạt điều; Tổng cục Thuế xin trao đổi như sau:

1. Tại điểm g khoản 1 Điều 7 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định hàng hóa chịu thuế GTGT 5% trong đó có: "sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi; thủy sản, hải sản đánh bắt chưa qua chế biến hoặc chỉ sơ chế làm sạch, ướp đông, phơi sấy khô, bóc vỏ ở khâu kinh doanh thượng mại".

2. Cục thuế địa phương và các đơn vị sản xuất chế biến hạt điều có vướng mắc về việc xác định mức thuế suất thuế GTGT của hạt điều và xác định ngành nghề kinh doanh của loại hình này. Theo như báo cáo của các đơn vị và Cục thuế, để thực hiện hoạt động sản xuất chế biến nhân hạt điều phải qua nhiều khâu sản xuất chế biến: Khâu 1: phơi khô (mua hạt điều còn tươi đem về phơi khô); Khâu 2: sàng lọc, nhằm bỏ các hạt điều non, hạt điều không đạt tiêu chuẩn; Khâu 3: hấp (chao dầu); Khâu 4: cắt tách vỏ hạt điều để lấy hạt điều nhân còn vỏ lụa; Khâu 5: Bóc vỏ lụa; Khâu 6: phân loại nhân điều; Khâu 7: tiệt trung và đóng thùng. Bộ Công nghiệp và Tổng cục Thống kê xác nhận hoạt động của doanh nghiệp sản xuất chế biến hạt điều được xếp vào ngành sản xuất chế biến nông sản.

Cục thuế phản ánh một nghịch lý hiện nay là: với hoạt động sản xuất chế biến nhân hạt điều như trên nếu coi đó là hoạt động sơ chế (được hiểu chỉ để bảo quản đóng gói) áp dụng mức thuế suất tại điểm g khoản 1 Điều 7 Nghị định số 158/2003/NĐ-CP với mức thuế suất thuế GTGT 5% thì hoạt động kinh doanh này không thể được coi là ngành sản xuất chế biến nông sản như xác nhận của Bộ Công nghiệp và Tổng cục Thống kê để xem xét về ngành nghề ưu đãi đầu tư như đối với các cơ sở được công nhận là "cơ sở sản xuất" quy định phần D Thông tư số 18/2002/TT-BTC và phần E Thông tư số 128 của Bộ Tài chính mà phải đưa vào loại hình kinh doanh thươn...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC