Số hiệu văn bản: 2896/TCT-PCCS
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế
Ngày ban hành: 04-08-2006
Ngày hiệu lực: 04-08-2006
Người ký: Phó tổng cục trưởng Phạm Duy Khương
Download dạng Word
Download dạng PDF
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 2896/TCT-PCCS Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2006

V/v: mức tiêu hao vật tư

KÍNH GỬI: TỔNG CÔNG TY XĂNG DẦU VIỆT NAM

Tổng cục Thuế nhận được một số công văn của Cục thuế các tỉnh, thành phản ánh vướng mắc về việc chi phí hao hụt khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN của cơ sở kinh doanh xăng dầu, Tổng cục Thuế xin trao đổi với Quý cơ quan như sau:

Tại điểm 2 mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế TNDN quy định một trong những căn cứ xác định chi phí hợp lý đối với nguyên liệu, vật liệu, nhiên liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh là định mức tiêu hao vật tư. Định mức tiêu hao hợp lý do giám đốc hoặc chủ cơ sở kinh doanh xây dựng và quyết định. Đối với cơ sở kinh doanh có Hội đồng quản trị thì Tổng giám đốc xây dựng định mức tiêu hao vật tư để trình Hội đồng quản trị phê duyệt. Kết thúc năm, cơ sở kinh doanh phải thực hiện quyết toán vật tư, phân tích tình hình thực hiện định mức tiêu hao vật tư và phải báo cáo khi có yêu cầu của cơ quan thuế. Mọi trường hợp tổn thất vật tư, hàng hóa đều không được tính giá trị vật tư, hàng hóa tổn thất vào chi phí hợp lý.

Hiện nay Cục thuế một số địa phương đang có vướng mắc khi kiểm tra, xác định định mức tiêu hao thực tế cũng như xác định tổn thất đối với lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu. Việc xây dựng định mức tiêu hao này cho từng lĩnh vực, ngành nghề sản xuất kinh doanh sản phẩm hàng hóa phải căn cứ theo tiêu chuẩn của các cơ quan quản lý chuyên ngành của nhà nước, nhất là ngành kinh doanh xăng dầu là ngành kinh doanh loại hàng hóa đặc thù do vậy định mức hao hụt xăng dầu thực tế trong quá trình lưu kho, vận chuyển, kinh doanh… Cũng cần phải được xác định căn cứ định mức phù hợp theo tiêu chuẩn của các cơ quan quản lý Nhà nước.

Để có căn cứ hướng dẫn Cục thuế về xác định tổn thất hay định mức hao hụt thực tế đối với lĩnh vực kinh doanh xăng, dầu, Tổng cục Thuế đề nghị Tổng công ty xăng dầu Việt Nam cho biết:

1. Định mức tiêu hao xăng, dầu trong quá trình kinh doanh xăng dầu được xây dựng dựa trên những tiêu chí g&igr...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC