Số hiệu văn bản: 5070/TCHQ-KTTT
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành: 10-09-1999
Người ký: Phan Văn Dĩnh
Download dạng Word
Download dạng PDF
TỔNG CỤC HẢI QUAN
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 5070/TCHQ-KTTT Hà Nội, ngày 10 tháng 09 năm 1999

V/v: Thành lập Nhóm nghiên cứu triển
khai thực hiện xác định trị giá tính thuế
hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu
nhập khẩu theo Hiệp định Trị giá GATT/WTO


KÍNH GỬI: THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ


Sau khi nghiên cứu các vấn đề đặt ra đối với ngành Hải quan trong tiến trình hội nhập quốc tế và các cam kết quốc tế trong lĩnh vực hải quan, Tổng cục Hải quan xin trình Thủ tướng Chính phủ những vấn đề liên quan đến việc xác định trị giá tính thuế hải quan hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo Hiệp định trị giá GATT - một nội dung được đề cập trong các cuộc đàm phán thương mại song phương và đa phương - và là điều kiện bắt buộc phải thực hiện khi Việt nam trở thành một bên tham gia ký kết.

1. Hệ thống xác định trị giá hiện hành:

Trị giá tính thuế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu cùng với Biểu thuế xuất khẩu, nhập khẩu là những yếu tố cơ bản của chính sách thuế xuất nhập khẩu và tạo nên hàng rào thuế quan. Nguyên tắc xác định giá tính thuế hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được quy định tại Điều 7 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, theo đó hệ thống xác định trị giá tính thuế hàng hoá xuất nhập khẩu của Việt nam về cơ bản dựa trên bảng giá tối thiểu.

Ưu điểm chính của hệ thống xác định trị giá tính thuế hiện nay là Nhà nước thu được khoản thuế chắc chắn dựa trên giá tối thiểu, đây cũng là biện pháp chống bán phá giá và chống gian lận thương mại qua giá khá đơn giản, qua đó góp phần bảo hộ sản xuất và bảo vệ nguồn thu cho ngân sách Nhà nước trong điều kiện thu thuế từ hàng hoá xuất nhập khẩu còn chiếm tỷ lệ tương đối cao trong tổng thu ngân sách nhà nước, mà điều này vẫn là nhu cầu tất yếu trong vài năm tới.

Bên cạnh đó hệ thống xác định trị giá dựa trên bảng giá tối thiểu cũng bộc lộ một số điểm yếu như mức giá quy định tương đối cứng nhắc không được sửa đổi kịp thời theo sự biến động giá trên thị trường, những mặt hàng có uy tín, chất lượng và giá trị thương mại rất khác nhau đều được đưa vào một khung...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC