Số hiệu văn bản: 747/TCHQ-TXNK
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành: 01-02-2013
Ngày hiệu lực: 01-02-2013
Người ký: Nguyễn Hải Trang
Download dạng Word
Download dạng PDF
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------------------
Số: 747/TCHQ-TXNK
V/v: Thuế nhập khẩu ruột bình nước nóng tráng men  
  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------
Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2013


Kính gửi: Công ty TNHH Ferroli Indochina
(Đ/c: Khu CN Thạnh Thất, Quốc Oai, Hà Nội)

Trả lời công văn số 2013 0124/CV ngày 24/01/2013 của Công ty TNHH Ferroli Indochina về việc kiến nghị về mã HS đối với mặt hàng ruột bình nước nóng tráng men, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thì mỗi Thông báo kết quả phân tích phân loại hàng hóa chỉ có giá trị đối với mẫu yêu cầu phân tích phân loại. Vì vậy, Thông báo kết quả phân tích phân loại số 56/PTPL-NV ngày 10/01/2011 của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chí có giá trị đối với mẫu hàng theo tờ khai số 21443/NK/KD/C03C ngày 02/12/2010 của Công ty CP sản xuất và Thương mại Lạng Sơn.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 20/08/2012, Tổng cục Hải quan đã có công văn số 4372/TCHQ-TXNK hướng dẫn thực hiện phân loại mặt hàng bình sắt tráng men dùng để lắp ráp bình nước nóng. Đề nghị Công ty TNHH Ferroli Indochina nghiên cứu, áp dụng.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Ferroli Indochina biết./.

CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC