Số hiệu văn bản: 4662/TCT-TVQT
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế
Ngày ban hành: 26-12-2012
Ngày hiệu lực: 26-12-2012
Người ký: Trần Văn Phu
Download dạng Word
Download dạng PDF
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------------------
Số: 4662/TCT-TVQT
V/v: Xác định giá khởi điểm bán thanh lý xe ôtô theo hình thức đấu giá công khai    
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------
Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kon Tum

Trả lời công văn số 6859/CT-HCQTTVAC ngày 10/12/2012 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum về việc giá khởi điểm để bán đấu giá xe ôtô; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ tiết 4.2, khoản 4, Điều 11 Quyết định số 790/QĐ-BTC ngày 30/3/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định Quy chế quản lý và quy trình nghiệp vụ quản lý, xử lý tài sản tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tài chính; căn cứ Chứng thư thẩm định giá của Công ty Cổ phần thẩm định giá Đông Nam Á phát hành ngày 05/12/2012 về
việc xác định giá trị thị trường tại thời điểm tháng 12 năm 2012 của xe ôtô biển số 82B-0278 do Cục Thuế tỉnh Kon Tum cung cấp; Tổng cục Thuế đồng ý phê duyệt mức giá khởi điểm bán đấu giá xe ôtô 7 chỗ ngồi, hiệu Mitsubishi, biển kiểm soát 82B-0278 đã được Tổng cục Thuế quyết định thanh lý tại Quyết định số 1935/QĐ-TCT ngày 29/11/2012 là 125.000.000 đồng (Một trăm hai mươi lăm triệu đồng chẵn).

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Kon Tum biết và triển khai thực hiện.
 
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC