Số hiệu văn bản: 440/TCT-CS
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế
Ngày ban hành: 31-01-2013
Ngày hiệu lực: 31-01-2013
Người ký: Cao Anh Tuấn
Download dạng Word
Download dạng PDF
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------    
Số: 440/TCT-CS
V/v Chính sách thuế GTGT, TNDN. 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - tự do - hạnh phúc
--------
Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2013

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

Trả lời công văn số 5019/CT-TTHT ngày 20/9/2012 của Cục Thuế tỉnh Đồng Nai báo cáo một số vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Câu 1

Đề nghị Tổng cục Thuế xem xét chi phí đóng góp làm đường giao thông đi ngang qua doanh nghiệp do UBND tỉnh chỉ định, đề nghị cho hạch toán vào chi phí hợp lệ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trả lời

Tại khoản 1 Điều 9 Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 ngày 3/6/2008 của Quốc hội quy định:

"Điều 9. Các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.

1. Trừ các khoản chi quy định tại khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật".

Theo quy định tại tiết o khoản 2 Điều 9 Luật thuế TNDN số 14 nêu trên và các văn bản hướng dẫn thi hành thì chỉ có các khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và làm nhà tình nghĩa cho người nghèo theo quy định của pháp luật được tính vào chi phí được trừ khi tính xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Căn cứ các quy định nêu trên thì, trường hợp Công ty có các chi phí đóng góp làm đường giao thông đi ngang qua doanh nghiệp do UBND tỉnh chỉ định thì khoản đóng góp này không thuộc một trong các khoản chi tài trợ cho giáo dục, y tế, khắc phục hậu quả thiên tai và làm nhà tình nghĩa cho người nghèo theo quy định của pháp luật nên khoản đóng góp này của Công ty không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Câu 2

Doanh nghiệp tư nhân Ngô Ánh đề nghị được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đối với các vật tư mua lẻ ngoài thị trường bằng tiền mặt có giá trị trên 20 triệu đồng.

Trả lời

Tiết b, Khoản 2, Điều 12 Luật Thuế GTGT số 13/2008/QH12 quy định Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào như sau:

"b) Có chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào, trừ hàng hóa, dịch vụ mua từng lần có giá trị dưới hai mươi triệu đồng;"
Căn cứ quy định trên, các hóa đơn mua bán hàng hóa, dịch vụ có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (theo giá đã có thuế GTGT) được thanh toán bằng tiền mặt không đủ điều kiện được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Câu 3

Ngày 9/8/2012 họp với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sản xuất chế biến gỗ, doanh nghiệp kiến nghị xem xét chi phí tăng ca vượt quy định có được xác định là chi phí hợp lệ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN không?

Trả lời
Tại Khoản 5 Điều 1 Nghị định 122/2011/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 124/2008/NĐ-CP như sau:

"5. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 như sau:

"1. Trừ các khoản chi quy ...
(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC