Số hiệu văn bản: 2280/TCT-CS
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Tổng cục Thuế
Ngày ban hành: 28-06-2012
Ngày hiệu lực: 28-06-2012
Người ký: Nguyễn Vân Chi
Download dạng Word
Download dạng PDF
BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

------------------
Số: 2280/TCT-CS
V/v; Đối tượng không chịu thuế GTGT.    
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------
Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2012

Kính gửi: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính.

 Tổng cục Thuế nhận được vướng mắc của bạn đọc Nguyễn Thanh Loan (đ/c: Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội, email: thanhloan121@gmail.com) do Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính chuyển đến về đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tại khoản 13 Điều 4 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT như sau:
"13. Dạy học, dạy nghề theo quy định của pháp luật bao gồm cả dạy ngoại ngữ, tin học; dạy múa, hát, hội họa, nhạc, kịch, xiếc, thể dục, thể thao; nuôi dạy trẻ và dạy các nghề khác nhằm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ văn hóa, kiến thức chuyên môn nghề nghiệp.
Trường hợp các cơ sở dạy học các cấp từ mầm non đến trung học phổ thông có thu tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và các khoản thu khác dưới hình thức thu hộ, chi hộ thì tiền ăn, tiền vận chuyển đưa đón học sinh và các khoản thu hộ, chi hộ này cũng thuộc đối tượng không chịu thuế.
Khoản thu về ở nội trú của học sinh, sinh viên, học viên; hoạt động đào tạo (bao gồm cả việc tổ chức thi và cấp chứng chỉ trong quy trình đào tạo) do cơ sở đào tạo cung cấp thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp cung cấp dịch vụ thi và cấp chứng chỉ không gắn với đào tạo thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT".

Trường hợp bạn đọc có phát sinh vướng mắc, đề nghị bạn đọc liên hệ với cơ quan thuế quản lý trực tiếp để được hướng dẫn cụ thể.

Tổng cục Thuế trả lời để Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính biết và thông tin đến bạn đọc.
 
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC