Số hiệu văn bản: 25/2003/TT-BTC
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Tài chính
Ngày ban hành: 28-03-2003
Ngày hiệu lực: 04-04-2003
Người ký: Trần Văn Tá
Download dạng Word
Download dạng PDF

THÔNG TƯ

CỦA BỘ TÀI CHÍNH SỐ 25/2003/TT-BTC NGÀY 28 THÁNG 3 NĂM 2003 HƯỚNG DẪN VIỆC THU, NỘP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN
THU TỪ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG
LĨNH VỰC TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG

- Căn cứ Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính số 44/2002/PL-UBTVQH10 ngày 16/7/2002 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;

- Căn cứ Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ về phân cấp quản lý, lập chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước và nghị định số 51/1998/NĐ-CP ngày 18/7/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 87/CP ngày 19/12/1996 của Chính phủ về phân cấp quản lý, lập, chấp hành và quyết toán ngân sách nhà nước;

- Căn cứ Nghị định số 15/2003/NĐ-CP ngày 19/02/2003 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về giao thông đường bộ; Nghị định số 39/CP ngày 5/7/1996 của Chính phủ về đảm bảo trật tự ATGT đường sắt; Nghị định số 40/CP ngày 5/7/1996 của Chính phủ về đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa;

- Căn cứ Nghị quyết số 13/2002/NQ-CP ngày 19/11/2002 của Chính phủ về các giải pháp kiềm chế gia tăng và tiến tới giảm dần tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông;

- Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công điện số 474/VPCP-NC ngày 28/01/2003 của Văn phòng Chính phủ: "Bộ Tài chính hướng dẫn việc sử dụng nguồn tài chính thu được qua xử phạt vi phạm Luật Giao thông theo hướng giao cho địa phương sử dụng toàn bộ số tiền này cho công tác bảo đảm ATGT và chống ùn tắc giao thông, trong đó lưu ý chi phù hợp, thiết thực cho lực lượng cảnh sát giao thông";

Bộ Tài chính hướng dẫn việc thu, nộp, quản lý, sử dụng tiền thu từ xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông (gọi tắt là TTATGT) như sau:

I. THU, NỘP TIỀN PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH
TRONG LĨNH VỰC TTATGT

1. Trường hợp thu tiền phạt tại chỗ thì quy trình, thủ tục thu, nộp tiền phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực TTATGT như sau:

a) Theo Điều 54 Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính thì các trường hợp phạt tiền từ 5.000 đ-100.000 đ, người có thẩm quyền xử phạt ra quyết định xử phạt tại c...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC