Số hiệu văn bản: 07/BHXH-THU
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Bảo hiểm xã hội Tp. HCM
Ngày ban hành: 04-01-2010
Ngày hiệu lực: 04-01-2010
Người ký: Đỗ Quang Khánh
Download dạng Word
Download dạng PDF

BẢO HIỂM XÃ HỘI TP.HỒ CHÍ MINH
----------------------
Số: 07/BHXH-THU
V/v: tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2010    

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 01 năm 2010


Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động


Căn cứ tại điểm a khoản 7 Mục D Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007.

Căn cứ văn bản số 635/TB-NHNN ngày 31/12/2009 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về công bố tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng của Đồng Việt Nam với Đô la Mỹ, áp dụng cho ngày 02/01/2010.

Bảo hiểm xã hội thành phố xin thông báo tỷ giá ngoại tệ chuyển đổi bằng đồng Việt Nam thực hiện từ ngày 02/01/2010 cho 6 tháng đầu năm 2010, đối với người lao động có tiền lương, tiền công ghi trong hợp đồng lao động bằng ngoại tệ là: 17.941 đồng/USD

Trân trọng!

CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC