Số hiệu văn bản: 06/1998/TT/BGD&ĐT
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục và Đào tạo
Ngày ban hành: 24-02-1998
Ngày hiệu lực: 11-03-1998
Người ký: Nguyễn Minh Hiển
Download dạng Word
Download dạng PDF

THÔNG TƯ

CỦA BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 06/1998/TT/BGD&ĐT
NGÀY 24 THÁNG 2 NĂM 1998 HƯỚNG DẪN XÉT TẶNG DANH HIỆU
NHÀ GIÁO NHÂN DÂN VÀ NHÀ GIÁO ƯU TÚ LẦN THỨ SÁU

 

Thi hành Pháp lệnh ngày 30/5/1985 của Hội đồng Nhà nước và Nghị định số 52/HĐBT ngày 26/4/1986 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân - Nhà giáo Ưu tú, trên cơ sở đánh giá kết quả 5 đợt phong tặng danh hiệu vinh dự nhà giáo từ năm 1988 đến năm 1997, nay Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo - Chủ tịch Hội đồng, thay mặt Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân - Nhà giáo Ưu tú Trung ương hướng dẫn việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ sáu như sau:

 

I- ĐỐI TƯỢNG:

 

- Cô nuôi dạy trẻ, giáo viên mẫu giáo, giáo viên Tiểu học, giáo viên THCS, giáo viên PTTH, giáo viên dạy XMC, giáo viên BTVH, giáo viên của các Trung tâm GDTX...

- Giáo viên các trường dạy nghề, trường trung học chuyên nghiệp, Cán bộ giảng dạy các trường cao đẳng, trường đại học, các trường Đảng, đoàn thể và các trường, học viện khác thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

- Cán bộ quản lý trường học, cán bộ chỉ đạo, nghiên cứu tại các cơ quan quản lý, nghiên cứu giáo dục.

 

II- TIÊU CHUẨN:

 

A. TIÊU CHUẨN NHÀ GIÁO NHÂN DÂN:

 

1. Đạo đức: Trung thành với Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, tha thiết yêu nghề, hết lòng vì sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo, thương yêu, chăm sóc, giáo dục học sinh, gương mẫu, mô phạm, thực sự là tấm gương sáng.

2. Có tài năng sư phạm xuất sắc, có nhiều công lao lớn đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo của dân tộc, cụ thể là:

- Có nhiều thành tích xuất sắc, công lao lớn đóng góp có hiệu quả rõ rệt vào công cuộc đổi mới sự nghiệp giáo dục và đào tạo.

- Trong công tác giảng dạy đạt chất lượng tốt, hiệu quả cao, thể hiện tài năng sư phạm xuất sắc, có nhiều học sinh giỏi, phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu, góp phần đào tạo nhân tài cho đất nước.

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, có nhiều công lao xây dựng đơn vị trở thành trường học tiên tiến xuất sắc hoặc mô hình phát triển giáo dục.

- Có nhiều sáng kiến, giải pháp, công trình nghiên cứu khoa học được ứng dụng rộng rãi đạt hiệu quả cao trong công tác giảng dạy, giáo dục (hoặc quản lý giáo dục) được Hội đồng khoa học cấp Bộ xếp hạng cao.

3. nh hưởng của Nhà giáo:

- Có nhiều thành tích trong công tác bồi dưỡng, giúp đỡ đồng nghiệp về chuyên môn và nghiên cứu khoa học, có năng lực và thực hiện có hiệu quả công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, kiểm tra, thanh tra chuyên môn đạt kết quả cao.

- Có uy tín lớn và ảnh hưởng rộng rãi trong ngành và trong xã hội, được đồng nghiệp thừa nhận là nhà giáo mẫu mực, tiêu biểu, được học sinh đồng nghiệp và nhân dân kính trọng.

4. Đã trực tiếp giảng dạy ít nhất 15 năm:

- Những người có thời gian công tác từ 10 năm trở lên ở vùng cao, biên giới, hải đảo, vùng xa xôi hẻo lánh; cán bộ, giáo viên được điều động đi công tác B, C trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC