Số hiệu văn bản: 54-TT/LB
Loại văn bản: Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành: Bộ Giáo dục
Ngày ban hành: 15-12-1961
Người ký: Nguyễn Văn Huyên
Download dạng Word
Download dạng PDF

THÔNG TƯ

CỦA LIÊN BỘ GIÁO DỤC - TÀI CHÍNH SỐ 55/TT-LB
NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 1961 HƯỚNG DẪN THI HÀNH THÔNG TƯ
SỐ 195/TTG NGÀY 17-5-1961 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VẤN ĐỀ TỔ CHỨC, LÃNH ĐẠO CÔNG TÁC DẠY VĂN HÓA NGOÀI GIỜ TẠI CÁC XÍ NGHIỆP, CÔNG TRƯỜNG, NÔNG TRƯỜNG, LÂM TRƯỜNG

 

Để thực hiện các nhiệm vụ của cách mạng xã hội chủ nghĩa hiện nay, yêu cầu học tập văn hoá, kỹ thuật trở thành yêu cầu cấp bách và thiết thân của cán bộ và nhân dân ta.

Đặc biệt trong các xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường, công tác bổ túc văn hoá phải là một khâu quan trọng trong toàn bộ công tác của các cơ sở sản xuất, cần gắn liền việc học tập văn hoá với việc nâng cao trình độ khoa học, kỹ thuật của cán bộ, công nhân. Nhưng đến nay phong trào phát triển chưa đều và chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu phục vụ sản xuất ngày càng phát triển.

Ngoài sự nhận thức chưa đúng mức về nhiệm vụ hàng đầu của công tác bổ túc văn hoá trong cán bộ lãnh đạo, một trong các nguyên nhân có ảnh hưởng không tốt đến phong trào là vấn đề tổ chức và lãnh đạo công tác bổ túc văn hoá ngoài giờ chưa được quy định cụ thể.

Thông tư số 195/TTg ngày 17-5-1961 của Thủ tướng Chính phủ bước đầu quy định một số vấn đề tổ chức và lãnh đạo công tác dạy văn hóa ngoài giờ cho các xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường.

Liên Bộ hướng dẫn các chi tiết cần thiết để việc thi hành ở các ngành,

các cấp được thống nhất.

 

I. VỀ LÃNH ĐẠO VÀ TỔ CHỨC

 

Thông tư nhấn mạnh thủ trưởng xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường phải chịu trách nhiệm chính trong việc tổ chức, lãnh đạo việc học tập văn hoá cho cán bộ, công nhân viên trong đơn vị sản xuất của mình.

Nhiệm vụ của Công đoàn là động viên tổ chức người đi học, giám đốc việc thi hành các chế độ, chính sách đã được ban hành, đề nghị khen thưởng. Muốn cho phong trào bổ túc văn hoá phát triển mạnh và vững chắc, thủ trưởng đơn vị phải thực sự bắt tay vào việc, lãnh đạo thực hiện kế hoạch học tập văn hoá cho đơn vị mình, xếp đặt nơi học, thi hành các chế độ đối với cán bộ, giáo viên chuyên trách hoặc kiêm chức phụ trách công tác bổ túc văn hoá.

Thủ trưởng đơn vị cần sắp xếp, bố trí thì giờ học tập của cán bộ, công nhân viên phù hợp với tình hình sản xuất trong đơn vị và phải tôn trọng chế độ học tập. ở các cơ sở sản xuất bố trí làm việc theo ca kíp thì cần tổ chức học tập theo ca kíp.

Đối với cán bộ, công nhân viên chức phải lưu động thường xuyên thì hàng tháng phải sắp xếp cho anh chị em nghỉ một số ngày để cho anh chị em có thể học tập.

Để việc tổ chức và lãnh đạo các lớp bổ túc văn hoá được tốt, Thông tư của Chính phủ có quy định số giáo viên và cán bộ chuyên trách công tác bổ túc văn hoá.

Cán bộ chuyên trách có nhiệm vụ giúp thủ trưởng lãnh đạo phong trào bổ túc văn hoá ở xí nghiệp, công trường, nông trường, lâm trường, cụ thể:

- Tổ chức chỉ đạo, vận động phong trào: tổ chức trường, lớp, lập kế hoạch học tập, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng giáo viên bổ túc văn hoá, thực hiện các chế độ học tập ...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC