Số hiệu văn bản: 27/2000/TT-BLĐTBXH
Loại văn bản: Thông tư
Cơ quan ban hành: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội
Ngày ban hành: 09-11-2000
Ngày hiệu lực: 09-11-2000
Người ký: Nguyễn Đình Liêu
Download dạng Word
Download dạng PDF

THÔNG TƯ

CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
SỐ 27/2000/TT-BLĐTBXH HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI VỀ THỦ TỤC
LẬP HỒ SƠ CỦA NGƯỜI HOẠT ĐỘNG CÁCH MẠNG, HOẠT ĐỘNG KHÁNG CHIẾN BỊ ĐỊCH BẮT TÙ, ĐÀY KHÔNG THOÁT LY

Căn cứ quy định tại Điều 18 pháp lệnh ưu đãi người hoạt động cách mạng, liệt sĩ và gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến, người có công giúp đỡ cách mạng, Điều 53 Nghị định số 28/CP ngày 29 tháng 4 năm 1995 của Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn về thủ tục hồ sơ xác nhận người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày tại Thông tư số 22/LĐTBXH-TT ngày 29 tháng 8 năm 1995, Thông tư số 25/LĐTBXH-TT ngày 28 tháng 9 năm 1995. Qua 5 năm thực hiện, nhiều người đã và đang được xem xét và giải quyết chế độ. Tuy vậy, hiện nay còn nhiều trường hợp bị địch bắt tù, đày thuộc diện không thoát ly, cũng chưa phải là đảng viên chưa được xem xét, kết luận một số hồ sơ chuyển đến cơ quan công an tỉnh, thành phố để xác minh theo hướng dẫn của Bộ Công an (văn bản số 73 CT (A27) ngày 1 tháng 2 năm 1996) và hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (văn bản số 508/LĐTBXH-CV ngày 28 tháng 2 năm 1996) nhưng kết quả còn rất hạn chế.

Tiếp thu ý kiến phản ánh của các địa phương, sau khi thống nhất với Bộ Công an tại Công văn số 1637 CV/BCA (V11) ngày 9 tháng 9 năm 2000, Bộ Lao động - Thương xã hội hướng dẫn sửa đổi về thủ tục hồ sơ đối với người hoạt động cách mạng, hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày mà trong thời gian hoạt động và sau này không thoát ly mà cũng chưa phải là đảng viên như sau:

I. THỦ TỤC HỒ SƠ:

1. Bản khai cá nhân (mẫu số 1)

2. Giấy chứng nhận về thời gian bị địch bắt tù, đày.

Ban liên lạc nhà tù của người bị địch bắt tù, đày chứng nhận về bản thân người bị địch bắt trong thời gian ở tù.

Ban liên lạc nhà tù nói trên ở tại tỉnh, thành phố nơi người bị địch bắt tù, đày cư trú hoặc ban liên lạc ở tỉnh, thành phố khác biết về người đó.

b. Đối với nhà tù không có ban liên lạc thì giải quyết như sau:

- Có chứng nhận của 2 người cùng ở tù. Hai người chứng nhận này được Phòng Lao động - Thương binh và xã hội (Phòng tổ chức - lao động - xã hội) nơi quản ...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC