Số hiệu văn bản: 87-CT
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Hội đồng Bộ trưởng
Ngày ban hành: 01-03-1985
Ngày hiệu lực: 01-03-1985
Người ký: Tố Hữu
Download dạng Word
Download dạng PDF

QUYẾT ĐỊNH

CỦA CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG SỐ 87-CT
NGÀY 1 THÁNG 3 NĂM 1985 VỀ CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH
ĐỐI VỚI CÁN BỘ SANG GIÚP LÀO VÀ CAM-PU-CHIA

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

 

Để góp phần chăm sóc tốt hơn đời sống của cán bộ sang giúp Lào và Cam-pu-chia trong tình hình mới;

Theo đề nghị của Chủ nhiệm Uỷ ban Hợp tác kinh tế, văn hoá với Lào và Cam-pu-chia và thủ trưởng của một số Bộ, ngành liên quan.

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1.- Cán bộ sang giúp Lào và Cam-pu-chia theo yêu cầu của bạn được hưởng các chế độ sau đây:

1. Chế độ trên đất bạn:

Cán bộ trong thời gian công tác ở bạn, được nhận tiền ăn và tiền tiêu vặt do bạn cấp.

Những cán bộ công tác ở vùng còn nhiều khó khăn, an ninh chưa bảo đảm được nhận một khoản phụ cấp bằng từ 5% đến 15% tiền ăn, tiền tiêu vặt trên đất bạn. Ban lãnh đạo đoàn chuyên gia ở Cam-pu-chia và Ban công tác giúp Lào sẽ quy định các vùng cụ thể.

2. Chế độ để lại cho gia đình:

Cán bộ trong thời gian công tác ở bạn được để lại cho gia đình lương và phụ cấp khu vực, phụ cấp tạm thời về lương, phụ cấp thâm niên, chức vụ và tiền thưởng (nếu có), các khoản phụ cấp theo chính sách đối với cán bộ sang giúp bạn và các loại tem phiếu, trừ lương thực.

3. Chế độ trang phục:

Cán bộ được cấp phát tiền một lần để may sắm trang phục.

Uỷ ban hợp tác kinh tế, văn hoá với Lào và Cam-pu-chia cùng với Bộ Tài chính có trách nhiệm quy định cụ thể.

4. Chế độ đi phép:

Cán bộ sau một năm công tác liên tục được về nghỉ phép 30 ngày (không kể thời gian đi và về). Những ngày đi đường được thanh toán như đi công tác trong nước.

 

Điều 2.- Cán bộ sang giúp Lào và Cam-pu-chia theo yêu cầu của bạn được hưởng các chính sách sau đây:

 

1. Chính sách thâm niên:

Cán bộ sau 3 năm công tác liên tục, từ tháng đầu của năm thứ tư trở đi được hưởng phụ cấp thâm niên hàng tháng. Mức phụ cấp thâm niên, cứ đủ 12 tháng công tác được hưởng bằng 1% lương chính. Những cán bộ có nhiều thời kỳ hoạt động bên bạn được cộng dồn để tính.

2. Chính sách biết tiếng bạn:

Những cán bộ biết tiếng bạn, làm việc với bạn không qua phiên dịch, được hưởng một khoản phụ cấp hàng tháng bằng 5% lương chính. Nếu có trình độ cao hơn như nói, viết và dịch thông thạo các văn bản từ tiếng bạn sang tiếng Việt và ngược lại, thì được hưởng phụ cấp bằng 10% lương chính. Cán bộ chuyên làm công tác phiên dịch thì không được hưởng khoản phụ cấp này.

3. Chính sách bồi dưỡng nghiệp vụ:

Cán bộ được các cơ quan chủ quản cấp tài liệu nghiệp vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho về nước học tập, tham quan, bồi dưỡng, tham dự tổng kết công tác của ngành, địa phương để không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ và năng lực công tác.

4. Chính sách bồi dưỡng sức khoẻ:

Cán bộ bị ốm đau được tổ chức điều trị chu đáo, trường hợp cần thiết được kịp thời đưa về nước điều trị.

Thuốc phòng, chữa bệnh thông thường được cấp phát.

Trường hợp bị thương vong được hưởng chế độ như Điều 1 của Quyết định số 301-CP ngày 20-9-1980 của Hội đồng Chính phủ.

5. Chính sách đối với gia đ...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC