Số hiệu văn bản: 32/NQ-CP
Loại văn bản: Nghị quyết
Cơ quan ban hành: Chính phủ
Ngày ban hành: 07-03-2013
Ngày hiệu lực: 07-03-2013
Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Download dạng Word
Download dạng PDF
CHÍNH PHỦ
----------
Số: 32/NQ-CP    
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------------------
Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2013


NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 02 NĂM 2013


Ngày 28 tháng 02 năm 2013, Chính phủ họp phiên thường kỳ tháng 02 năm 2013, thảo luận và quyết nghị những vấn đề sau:

1. Về Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 2 tháng đầu năm 2013; tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 và các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu do Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình.

Chính phủ thống nhất đánh giá: Thời gian qua, các cấp, các ngành, Mặt trận, các đoàn thể đã quan tâm chỉ đạo, triển khai công tác tổ chức, phục vụ nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ năm 2013 đạt yêu cầu đề ra, tạo không khí Tết đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm trong toàn xã hội. Đồng thời, các Bộ, cơ quan, địa phương tích cực triển khai các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Nghị quyết của Chính phủ và đã đạt được những kết quả bước đầu. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02 và 2 tháng đầu năm đều tăng thấp so với cùng kỳ nhiều năm trước; xuất khẩu tăng và có xuất siêu. Sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định; tổng mức lưu chuyển hàng hóa bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng, hoạt động du lịch trong tháng diễn ra sôi động, doanh thu tăng khá. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện tiếp tục tăng so với cùng kỳ. Công tác an sinh xã hội được triển khai tích cực, nhất là việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho các gia đình chính sách, người có công, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết. Công tác thông tin, tuyên truyền có bước chuyển biến mới, đạt kết quả tốt; hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức rộng khắp với nhiều hình thức phong phú. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm được quan tâm và bảo đảm tốt. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai tích cực. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; công tác phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được tăng cường. Quan hệ đối ngoại tiếp tục được củng cố.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn khó khăn, thách thức: Lãi suất vẫn ở mức cao, dư nợ tín dụng giảm, nợ xấu còn lớn. Sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là sản xuất công nghiệp gặp nhiều khó khăn, tồn kho còn cao ở một số ngành, số doanh nghiệp giải thể tăng. Đời sống của một bộ phận dân cư còn khó khăn: Tai nạn giao thông, cháy nổ còn xảy ra nghiêm trọng. Trong khi đó, tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng tiêu cực đến kinh tế, xã hội nước ta.
Chính phủ yêu...
(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC