Số hiệu văn bản: 2920/TCHQ-GSQL
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Tổng cục Hải quan
Ngày ban hành: 27-06-2000
Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Download dạng Word
Download dạng PDF
Số hiệu: 2920/TCHQ-GSQL
Tiêu đề: CÔNG VĂN VỀ VIỆC LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH VÀ CÁC NGÀY NGHỈ
Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan
Người ký: Nguyễn Ngọc Túc
Ngày ban hành: 27/06/2000 - Ngày hiệu lực:

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 2920/TCHQ-GSQL
NGÀY 27 THÁNG 6 NĂM 2000 VỀ VIỆC LÀM THỦ TỤC HẢI QUAN
NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH VÀ CÁC NGÀY NGHỈ

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Sau khi xem xét báo cáo của một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố về những vướng mắc, khó khăn trong việc phân công, bố trí lực lượng trực tiếp làm thủ tục hải quan đối với hàng hoá XNK, phương tiện vận tải XNC ngoài giờ hành chính và trong các ngày nghỉ kể từ khi thực hiện Quyết định số 188/1999/QĐ-TTg ngày 17/9/1999 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ tuần làm việc 40 giờ. Trên cơ sở ý kiến tham gia của một số doanh nghiệp, Ban, Bộ, ngành liên quan, Tổng cục Hải quan có một số quy định cụ thể như sau:

1. Tại các đơn vị Hải quan cửa khẩu; cảng biển, cảng hàng không quốc tế, đường bộ, đường sắt, đường sông, bưu cục ngoại dịch, bưu cục kiểm quan v.v..., căn cứ nhu cầu công việc thực tế để bố trí lực lượng tại các bộ phận nghiệp vụ có liên quan thực hiện việc giám sát, quản lý và làm các thủ tục hải quan cần thiết đối với hàng hoá XNK, phương tiện vận tải XNC theo quy trình nghiệp vụ tại cửa khẩu, trên cơ sở biên chế hiện có để đảm bảo liên tục 24/24 giờ trong các ngày của tuần như cơ quan vận tải và các lực lượng chức năng khác cùng hoạt động tại cửa khẩu. Nếu công việc phát sinh thường xuyên, có quy mô đủ bố trí theo chế độ ca, kíp thì bố trí lại lực lượng hiện có trong toàn Cục theo hướng tinh gọn các phòng tham mưu, tăng cường lực lượng trực tiếp thực thi nhiệm vụ tại cửa khẩu và các địa điểm làm thủ tục hải quan; trường hợp quá thiếu, không có lực lượng để bố trí thì kiến nghị bổ sung biên...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC