Số hiệu văn bản: 647/QĐ-TTg
Loại văn bản: Quyết định
Cơ quan ban hành: Thủ tướng Chính phủ
Ngày ban hành: 12-07-2000
Ngày hiệu lực: 27-07-2000
Người ký: Nguyễn Công Tạn
Download dạng Word
Download dạng PDF

QUYẾT ĐỊNH

CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ SỐ 647/QĐ-TTG
NGÀY 12 THÁNG 7 NĂM 2000 VỀ BỔ SUNG DANH SÁCH
CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN VÀ XÃ BIÊN GIỚI THUỘC
PHẠM VI CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI
CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN MIỀN NÚI VÀ VÙNG SÂU, VÙNG XA

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;

Căn cứ Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa;

Xét đề nghị của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân tộc và Miền núi và Bộ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung 10 xã được chia tách về hành chính từ các xã đặc biệt khó khăn vào danh sách xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới thuộc Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn miền núi và vùng sâu, vùng xa (Chương trình 135), ban hành tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ, để thực hiện các nhiệm vụ của chương trình từ năm 2000, bao gồm:

- 9 xã thuộc ngân sách Trung ương hỗ trợ đầu tư: xã Đồng Tiến (huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang); xã Sơn Hải (huyện Sơn Hà tỉnh Quảng Ngãi); xã Kim Tân (huyện Ayn Pa tỉnh Gia Lai); xã Chiềng Sơn (huyện Mộc Châu tỉnh Sơn La); xã Vĩnh Trạch, xã Vĩnh Trạch Đông (Thị xã Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu); xã Ninh Quới A (huyện Hồng Dân tỉnh Bạc Liêu); xã Phong Thạch Đông A, xã Long Điền Đông A (huyện Giá Rai tỉnh Bạc Liêu).

- 1 xã thuộc ngân sách địa phương hỗ trợ đầu tư: xã An Linh (huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương).

Điều 2. Xoá tên xã Thuận Hoà (Thị xã Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu) và xã An Ninh (huyện Đồng Phú tỉnh Bình Phước) khỏi danh sách xã đặc biệt khó khăn và xã biên giới thuộc Chương trình 135, ban hành tại Quyết định số 1232/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ và thu hồi vào ngân sách Trung ương số tiền đã đầu tư cho 2 xã này thực hiện chương trình trong kế hoạch năm 2000.

Điều 3. Đính chính t&ec...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC