Số hiệu văn bản: 1553/HD-TCĐC
Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: Tổng cục Địa chính
Ngày ban hành: 12-10-1999
Người ký: Cao Trọng Ruân
Download dạng Word
Download dạng PDF

CÔNG VĂN

CỦA TỔNG CỤC ĐỊA CHÍNH SỐ 1553/HD-TCĐC
NGÀY 12 THÁNG 10 NĂM 1999 HƯỚNG DẪN NGHIỆP VỤ
KIỂM KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT ĐAI NĂM 2000

Kiểm kê diện tích đất đai là nội dung quan trọng nhất trong việc tổng kiểm kê đất đai năm 2000.

Đất đai sẽ được kiểm kê về số lượng (diện tích) đến từng loại đất, theo các nhóm đối tượng sử dụng, trong từng đơn vị hành chính các cấp: Xã, Huyện, Tỉnh và cả nước đến ngày 01/01/2000. Trong đó lấy xã, phường, thị trấn (gọi chung là xã) làm đơn vị cơ bản để tiến hành việc kiểm kê.

I. KIỂM KÊ DIỆN TÍCH ĐẤT ĐAI CẤP XÃ

I.1. Số liệu kiểm kê diện tích đến từng loại đất theo từng nhóm đối tượng sử dụng của mỗi xã, phường thị trấn được tính toán, tổng hợp để lập thành các biểu thống kê sau:

- Biểu thống kê tổng diện tích tự nhiên theo địa giới hành chính (mẫu biểu 01 - TK).

- Biểu thống kê diện tích đất nông nghiệp (mẫu biểu 02 - TK)

- Biểu thống kê diện tích khu dân cư nông thôn (mẫu biểu 01 - TK)

- Biểu thống kê diện tích đất chuyên dùng (mẫu biểu 03 - TK)

- Biểu thống kê diện tích đất chưa sử dụng (mẫu biểu 04 - TK)

I.2. Phương pháp tính toán tổng hợp số liệu cấp xã

I.2.1. Tổng diện tích tự nhiên trong đia giới hành chính

Tổng diện tích tự nhiên là diện tích tất cả các loại đất nằm trong đường địa giới đã được xác định theo Chỉ thị 364/CT hoặc theo quyết định điều chỉnh địa giới của Chính phủ.

Sở địa chính cần phối hợp với Ban Tổ chức Chính quyền tỉnh rà soát lại diện tích của tất cả các xã theo địa giới hành chính đã xác định khi thực hiện Chỉ thị 364/CT để thống nhất sử dụng theo nguyên tắc:

- Những xã đã đo vẽ bản đồ địa chính khép kín toàn xã theo địa giới 364/CT phải thống nhất sử dụng tổng diện tích của bản đồ này làm diện tích chính thức đưa vào kiểm kê.

- Những xã chưa đo đạc lập bản đồ địa chính hoặc đo đạc lập bản đồ địa chính chưa khép kín toàn xã theo địa giới 364/CT nếu có mâu thuẫn giữa các nguồn số liệu cần tính lại tổng diện tích củ...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC