Số hiệu văn bản: 14/CT-BGTVT
Loại văn bản: Chỉ thị
Cơ quan ban hành: Bộ Giao thông vận tải
Ngày ban hành: 03-12-2012
Ngày hiệu lực: 03-12-2012
Người ký: Đinh La Thăng
Download dạng Word
Download dạng PDF
 BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------------------
Số: 14/CT-BGTVT    
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT  NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------
Hà Nội,  ngày 03 tháng 12 năm 2012

CHỈ THỊ
Về việc tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí


Với sự quan tâm và chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong việc triển khai thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP), và sự cố gắng nghiêm túc thực hiện của các cơ quan, đơn vị, việc triển khai Luật THTK, CLP của Bộ GTVT đã đạt được những kết quả nhất định, góp phần vào sự thành công chung về kiềm chế lạm phát, đảm bảo an sinh xã hội của đất nước.

Để tiếp tục tăng cường thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhất là trong việc sử dụng ngân sách nhà nước, dành nguồn đầu tư cho phát triển, an sinh xã hội và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách của đất nước, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Để triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ GTVT yêu cầu các Tổng cục trưởng, Cục trưởng các Cục, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Giám đốc Tập đoàn, các Tổng công ty, Công ty và thủ trưởng các đơn vị hành chính, sự nghiệp, Ban quản lý dự án thuộc Bộ (sau đây gọi chung là thủ trưởng cơ quan, đơn vị) nghiên cứu và thực hiện nghiêm Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ và các nội dung dưới đây:

1. Tăng cường công tác quản lý thu ngân sách Nhà nước đảm bảo theo đúng dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao và chế độ quy định hiện hành. Thực hiện thu đúng, thu đủ, nộp kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước; nghiêm cấm để thu ngoài sổ sách kế toán, không được thu các khoản thu trái quy định của pháp luật.

2. Tăng cường công tác quản lý chi đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, thiết thực và đúng quy định, định mức hiện hành của Nhà nước, trong phạm vi dự toán đã được cấp có thẩm quyền giao, trong đó chú trọng một số nội dung sau:
- Không được bổ sung kinh phí ngoài dự toán được giao cho các mục đích: mua sắm xe ô tô, tổ chức hội nghị, hội thảo, lễ kỷ niệm, lễ hội, đi công tác trong và ngoài nước và các nhiệm vụ không cần thiết, không cấp bách.
- Rà soát và thực hiện tiết kiệm triệt để các khoản chi liên quan đến: tổ chức lễ hội, hội nghị, hội thảo, tổng kết, lễ ký kết, khởi công, phong tặng danh hiệu, tiếp khách… Các cơ quan, đơn vị tăng cường sử dụng hình thức họp trực tuyến trong chỉ đạo điều hành và xử lý các công việc liên quan; hạn chế tối đa việc tổ chức họp tập trung để tiết kiệm chi phí cho tổ chức họp, đi lại, ăn ở của các đại biểu (trừ các cuộc họp có tính chất cấp bách, bí mật do Chính phủ chỉ đạo). Bộ yêu cầu các cơ quan, đơn vị tận dụng tối đa hội trường, phòng họp hiện có của cơ quan, đơn vị mình để tổ chức các hội nghị, hội thảo, nếu không bố trí được mới thuê các cơ sở bên ngoài; nghiêm cấm thuê hội trường, phòng họp tại các khách sạn tiêu chuẩn từ 04 sao trở lên.
...
(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC