Số hiệu văn bản: 728/BC-BYT
Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: Bộ Y tế
Ngày ban hành: 01-09-2006
Người ký: Bộ Trưởng Đỗ Hán.
Download dạng Word
Download dạng PDF
BỘ Y TẾ
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 728/BC-BYT Hà Nội, ngày 01 tháng 09 năm 2006

BÁO CÁO

TÌNH HÌNH BỆNH CÚM A(H5N1) VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH TỪ NGÀY 24/8/2006 ĐẾN NGÀY 01/9/2006

Bộ Y tế xin báo cáo tình hình bệnh cúm A(H5N1) và một số biện pháp phòng, chống dịch đã triển khai trong tuần như sau:

I.Tình hình bệnh cúm A (H5N1) ở người:

1.Tình hình trên Thế giới:

Theo Thông báo của Tổ chức Y tế thế giới và các nguồn tin khác trong tuần từ ngày 24/8/2006 đến ngày 01/9/2006 không ghi nhận trường hợp mắc mới cúm A(H5N1).

2.Tại Việt Nam :

Trong tuần từ ngày 24/8/2006 đến 01/9/2006 không ghi nhận trường hợp nào dương tính với cúm A(H5N1).

Kể từ ngày 14/11/2005 đến nay đã qua 9 tháng không ghi nhận trường hợp mắc mới cúm A (H5N1) ở người.

Tính từ trường hợp mắc cúm A(H5N1) đầu tiên tại Việt Nam (26/12/2003) đến nay đã ghi nhận 93 trường hợp mắc tại 32 tỉnh/thành phố, trong đó có 42 trường hợp tử vong.

Kể từ tháng 11/2003 đến nay, trên thế giới đã ghi nhận 241 trường hợp mắc cúm A(H5N1), trong đó có 141 trường hợp tử vong tại 10 quốc gia: Azerbaijan (mắc 8, chết 5), Campuchia (mắc 6, chết 6), Trung Quốc (mắc 21, chết 14), Djibouti (mắc 1, chết 0), Ai Cập (mắc 14, chết 06), Indonesia (mắc 60, chết 46), Iraq (mắc 02, chết 02), Thái Lan (mắc 24, chết 16), Thổ Nhĩ Kỳ (mắc 12, chết 04), Việt Nam (mắc 93, chết 42).

II. Các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai:

1.Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên thế giới, trong nước và các hoạt động phòng chống dịch đã triển khai, hàng tuần báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của Văn phòng Trung ương Đảng, Văn phòng Chính phủ và đăng tải thông tin dịch bệnh trên trang Web của Bộ Y tế.

2.Tiếp tục chỉ đạo và giám sát Sở Y tế các tỉnh thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/2006/CT-TTg và Công điện số 1225/CĐ-TTg ngày 10/8/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống cúm gia cầm và cúm A(H5N1).

3.Chuẩn bị tổ chức 24 lớp tập huấn hướng dẫn sử dụng máy móc trang thiết bị cho 720 cán bộ trực tiếp sử dụng tại 3 miền Bắc, Trung , Nam . Lớp đầu tiê...

(Bạn phải download để xem nội dung văn bản)
CÁC VĂN BẢN CÙNG LĨNH VỰC